Svet BOSTA

Naša spoločnosť je jedným
z popredných dodávateľov
dopravných služieb na Slovensku
už viac ako 15 rokov.

Dôverujú nám renomované spoločnosti, ktoré s nami
spolupracujú na základe našej spoľahlivosti, rýchlosti a presnosti.

Myslíme najmä na potreby našich zákazníkov,
ktorých požiadavky implementujeme do našich dopravných služieb.

Novinky

Dokumenty na stiahnutie

Povolenie na medzinárodnú dopravu tovaru,
ktorá je podnikaním
860 kB

Všeobecné zasielateľské podmienky spoločnosti
BOSTA, s.r.o. platné od 01. 06. 2015
787 kB

Poistný certifikát - zodpovednosť
za škodu cestného dopravcu
972 kB

Povolenie na výkon povolania
prevádzkovateľa cestnej dopravy
402 kB

Prepravný poriadok spoločnosti BOSTA, s.r.o.
platný od 01. 07. 2007 do 14. 06. 2015
2,38 MB

Prepravný poriadok spoločnosti
BOSTA, s.r.o. platný od 15. 06. 2015
1,65 MB

Výpis z obchodného registra
spoločnosti BOSTA, s.r.o.
140 kB

ÿht䮀ݷ