VOZOVÝ PARK

slide 3

Pre dosiahnutie nášho cieľa poskytovať vždy profesionálne služby k uspokojeniu  našich zákazníkov kladieme podstatný dôraz na kvalitu, modernosť a variabilitu druhov našich vozidiel.

Vozidlá sú vybavené ON-LINE GPS monitoringom určujúcim všetky podstatné info o aktuálnom stave vozidla.

Zloženie vozového parku podľa obchodných značiek:

Motorové vozidlá – Iveco, Scania, Volvo Man (Ekologické normy 70% trieda EEV, 25% trieda V, 5% ostatné)

Prípojové vozidla – Schmitz, Kogel (návesy, prívesy)

Variabilita druhov našich vozidiel je uvedená  po otvorení  kategórii ktoré su členené podľa tonáže.