VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Z dôvodu rozširovania našej spoločnosti ponúkame nasledujúce voľné pracovné miesta...


Vodič nákladného vozidla s vodičským preukazom sKupín C, E

 
Ako viete, že zvládnete profesiu vodiča? Mali by ste spĺňať:

- ukončené stredoškolské vzdelanie
- mať platné vodičské oprávnenie a prax vo vedení nákladných vozidiel skupín C,E
- mať platnú kvalifikačnú kartu vodiča a kartu do digitálneho tachografu
- znalosti z rozmiestnenia a zabezpečenia nákladu pri preprave
- znalosti z obsluhy tachografov
- aspoň základné znalosti zo sociálnej legislatívy (AETR)
- certifikát ADR výhodou
- znalosti z obsluhy mýtnej jednotky a problematiky mýta v štátoch EÚ
- dobrý zdravotný stav
- vedieť pohotovo reagovať a mať orientačné schopnosti
- byť technicky zdatný, t.j. vedieť zistiť príčinu závady
- mať vedenie motorového vozidla ako záľubu
- byť odolný voči stresu

V prípade záujmu pracovať v našej spoločnosti, kontaktujte personálno-mzdové oddelenie našej spoločnosti (viď. kontakty).
Aktuálny zoznam ponúk na obsadzované pozície môžete nájsť na stránke profesia.sk